خانم فایرفاکس!!!

اگر مرورگر ها خانم بودن چی میشد؟

راهنمایی، کار اکثر خانم ها، پز دادن و کلاس گذاشتن واسه همه!!!

منبع

Advertisements